Schuim- en desinfectie-installaties

S4 afnamesatelliet

De S4-satellieten zijn robuuste satellieten die vooral gebruikt worden in de voedingsindustrie.

Vanaf een pomstation (eSPUSPUeMPU of MPU) of een hoofdstation (MS) wordt drukwater aangevoerd naar deze satelliet, die werkt tussen 3 en 10 bar of 15 en 40 bar (zie lijst met uitvoeringen).

De S4-satellieten zijn geschikt voor decentraal (kan ook centraal gebruikt worden) reinigen met 1 schuimproduct en 1 desinfectieproduct.

De S4-satellieten zijn de meest luxueuse satellieten die wij aanbieden. In tegenstelling tot de S2-satellieten hebben de S4-satellieten slechts 1 uitgang (bij de combinatie van functies schuimen én desinfecteren heeft een S2-satelliet 2 uitgangen). Deze ene uitgang wordt gebruikt voor zowel spoelen, schuimen als desinfecteren. Bij de S2-satellieten, voorzien van 2 uitgangen, moet men de reinigingsslang steeds verplaatsen wanneer men wisselt van schuimen naar desinfecteren. Daarnaast zijn de S2-satellieten ook voorzien van een "zelfreinigingsfunctie" die de injectoren na de reiniging spoelt zodat er geen kristallisatie (wat leidt tot verstoppingen) gevormd wordt in de injectoren.

Dit product is in verschillende uitvoeringen beschikbaar
S4 15-40 (standaard)
S4 satelliet die werkt tussen 15 en 40 bar (om aan te sluiten op een PS, nVBS, HVBS of MS unit), uitvoerbaar met functies schuimen en desinfecteren.

Satellite S4 proposant entre 15 et 40 bars (pour raccordement sur une unité PS, nVBS, HVBS ou MS), exécutable avec les fonctions mousser et désinfecter.

S4 satellite working between 15 and 40 bar (to be connected to an PS, VBS, HVBS or MS unit) with possible foam and disinfect functions.
S4 3-10 bar (optioneel)
S4 satelliet die werkt tussen 3 en 10 bar (om aan te sluiten op het waterleidingnet), uitvoerbaar met functies schuimen en desinfecteren.

Satellite S4 proposant entre 3 et 10 bars (pour raccordement sur le réseau d’approvisionnement en eau), exécutable avec les fonctions mousser et désinfecter.

S4 satellite working between 3 and 10 bar (to be connected to the water mains) with possible foam and disinfect functions.
Interesse?

Interesse in dit product? Contacteer ons voor een offerte! Wilt u deze machine eens in actie zien? Vraag een demo aan.

Product: S4 afnamesatelliet
 
Gerelateerde producten