VCA* CERTIFICATIE

VCA* bedrijfscertificaat voor BOONS FIS

Het beleid van BOONS FIS is streven naar het overtreffen van de kwaliteitsverwachtingen van de klant inzake dienstverlening. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de totale tevredenheid van de klant, goede communicatie zowel intern als extern, een professionele relatie met leveranciers en onderaannemers, een financieel gezonde en onafhankelijke onderneming blijven met goede resultaten zodat blijvend geïnvesteerd kan worden in mens en materieel en een veilige onderneming die alle mogelijke inspanningen doet om haar medewerkers en derden de nodige bescherming te bieden.

Om te voldoen aan het laatste aandachtspunt is BOONS FIS sinds augustus 2016 VCA* gecertificeerd. Een veilige werkomgeving en veilige werkomstandigheden zijn voor BOONS FIS belangrijke waarden. Dit hebben we kracht bijgezet door het VCA* certificaat te behalen. Met dit certificaat tonen we aan dat we op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wensen te voldoen aan de strikte huidige eisen en aan de eisen uit de VCA-checklist, dit door een volledig VGM-systeem in te richten dat onafhankelijk werd gekeurd en geaccrediteerd.

De directie en medewerkers van BOONS FIS doen elke dag hun uiterste best om te voldoen aan de VCA* eisen zodat uw onderneming er op kan vertrouwen dat wij verantwoord omgaan met veiligheid, gezondheid en milieu.