Centrale installaties

Over Centrale installaties

In het gamma centrale reinigingssystemen biedt BOONS FIS de combinatie aan van een centrale  chemie toevoerunit (de CBU Chemie doseerunit) en centrale afnamesatellieten (CS afnamestation). Deze centrale chemiedoseerunit wordt in een technische ruimte aangesloten en zal via een leidingnetwerk de chemieproducten verpompen naar de centrale afnamestations die zich in de productieruimte bevinden. 

Een dergelijk centraal reinigingssysteem wordt aangeraden wanneer u chemieproducten in bulk wilt aankopen (de vaten of IBC-containers worden naast de doseerunit geplaatst en via aanzuigbuizen wordt de chemie aangezogen vanuit het vat naar de chemiedoseerunit toe), wanneer u geen chemicaliën in losse jerrycans in de productieruimte wenst, wanneer u over meerdere afnamepunten beschikt, ... . Via de pneumatische keuzeschakelaar van de centrale afnamestations kan men eenvoudig de opties schuimen, spoelen en/of desinfecteren kiezen (standaard wordt het chemie station uitgevoerd met een spoel- en stopstand - afhankelijk van de gekozen chemiedoseerunit kan het afnamestation uitgevoerd worden met één of twee schuimfuncties, één extra spoelfunctie en één desinfectiefunctie).