Romarco

Romarco maakt deel uit van een internationaal bedrijf voor reiniging en asbest verwijdering in de industrie. Hiervoor beschikken ze over een uitgebreid team van ervaren medewerkers en specialisten. Om hun goede service te verzekeren zijn kwalitatieve materialen noodzakelijk. BOONS FIS is al geruime tijd totaalleverancier voor Romarco.

De materialen die standaard te vinden waren op de markt voldeden niet aan de specifieke eisen van Romarco, waardoor er snel en veel problemen waren met de toestellen. Wij bouwden verschillende pompunits die voldeden aan hun specifieke eisen. Zelf hadden ze heel wat voorwaarden voor hun ‘ideale’ machine. Na verschillende brainstormsessies kwamen we tot een gemeenschappelijk concept. Dit concept bestaat uit een 10-tal speciale warmwaterunits met tal van specifieke voorzieningen. BOONS FIS is eveneens verantwoordelijk voor het leveren van alle noodzakelijke toebehoren voor Romarco, zoals slangen, haspels, pistolen, enz. 

Dankzij de nauwe samenwerking tussen Romarco en BOONS FIS, werden installaties ontwikkeld waar beide partijen voor 100% achter staan. De machines zijn bovendien bedrijfszeker en kunnen tegen een stootje, twee belangrijke vereisten voor Romarco. Het design was dan ook ondergeschikt aan de kwaliteit en de robuustheid. Deze robuustheid werd bekomen dankzij het gebruikte RVS materiaal, een robuust frame en het voorzien van stootranden rondom de installatie. Dit is belangrijk aangezien Romarco vaak werkzaamheden verricht op verplaatsing en in de sector van de zware industrie. De units dienen met andere woorden vaak op en af geladen te worden en moeten dus tegen een stootje kunnen. 

Een goede samenwerking is bij dergelijke projecten noodzakelijk, daarom denkt BOONS FIS steeds actief mee om tot de beste resultaten te komen. En ook na de oplevering neemt BOONS FIS zijn verantwoordelijkheid. Zo zijn wij steeds beschikbaar voor services en voeren wij periodieke onderhouden uit, al dan niet met een onderhoudscontract. Zo garanderen we een blijvende optimale werking van al onze materialen en een tevreden klant.