Scherpenhuizen

De firma Scherpenhuizen is gespecialiseerd in opslag, distributie, import en export van groente, fruit en exoten. Hygiëne is hier van groot belang. Om aan de geldende eisen te voldoen deed de firma een beroep op de expertise van BOONS FIS. 

Voor Scherpenhuizen ontwikkelde BOONS FIS een speciaal gemaakte dubbele zeeptourniquet in 1 machine. Op deze dubbele tourniquet werd bovendien een kaartlezer met badgesysteem aangesloten. Men dient de badge te scannen om de zeep vrij te geven en dan pas kan men door de tourniquet naar de wasbakken.

Op deze manier wordt er voldaan aan de hygiëne-eisen en is er een toegangscontrole. Deze combinatie werd op verschillende plaatsen doorheen de fabriek gemonteerd. Daarnaast zijn er ook gewone tourniquets met badgesysteem geplaatst aan verschillende ingangen van de fabriek. Deze dienen ter beveiliging van de toegangen.

Bij de wasbakken werd er gekozen voor muurversies met onderbouw consoles en kranen met sensor en lucht. De motor die nodig is voor de luchttoevoer van de kranen is op deze manier samen met de andere nutsvoorzieningen en toebehoren weggewerkt in de onderbouw console.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen BOONS FIS en Scherpenhuizen kon er tegemoet gekomen worden aan de specifieke noden van de firma door onder meer een toestel op maat uit te werken.