Thanet Earth

Thanet Earth is het grootste en meest technologische kascomplex van het Verenigd Koninkrijk. Het complex bestond reeds uit vijf kassen en er werd net een nieuwe, zesde kas bijgebouwd. Ze vroegen aan Royal Brinkman (NL) om een compleet advies omtrent de bedrijfshygiëne te geven. Momenteel zijn de maatregelen voor iedere kas verschillend, maar met name voor de tomatenbedrijven willen ze omschakelen naar een algemene aanpak. Royal Brinkman en BOONS FIS zijn al jaren partners, samen zetten wij dan ook onze schouders onder dit project. 

In eerste instantie zijn er twee specialisten van Royal Brinkman ter plaatse geweest voor een inventarisatie en de eerste adviezen. Deze werden naderhand verwerkt op de plattegronden van de verschillende bedrijven en in nauwe samenspraak met Thanet Earth. In alle adviezen werden steeds de hoogste hygiënestandaarden gehanteerd.

BOONS FIS leverde voor de verscheidene kassen meerdere hygiënestations, handzeepstations, handwasgoten met sensor op kniehoogte en handdesinfectiestations. Alle apparatuur werd door de ervaren technici van BOONS FIS en Royal Brinkman geïnstalleerd en afgesteld. Voor de nodige nazorg en onderhoud wordt er eveneens gezorgd. Zo staan we steeds garant voor een optimaal werkend systeem.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen BOONS FIS, Royal Brinkman en Thanet Earth én de realistische tijdsplanning, kon het gewenste resultaat bekomen worden.