PRIVACYVERKLARING
 
BOONS FIS NV / BV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
BOONS FIS NV / BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BOONS FIS NV / BV , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BOONS FIS NV / BV verstrekt. BOONS FIS NV / BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
 
Waarom BOONS FIS NV / BV gegevens nodig heeft
BOONS FIS NV / BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden.
Daarnaast kan BOONS FIS NV / BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang BOONS FIS NV / BV gegevens bewaart
BOONS FIS NV / BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
BOONS FIS NV / BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van BOONS FIS NV / BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
BOONS FIS NV / BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website is gehost bij Esign. BOONS FIS NV / BV heeft Google geen toestemming gegeven om via BOONS FIS NV / BV  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administration@boonsfis.com samen met een kopie van uw identiteitskaart. BOONS FIS NV / BV  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
BOONS FIS NV / BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van BOONS FIS NV / BV worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BOONS FIS NV / BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BOONS FIS NV / BV  op via administration@boonsfis.com .

Het gebruik van "cookies" 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


BOONS FIS NV / BV  is als volgt te bereiken:
Nijverheidstraat 1
B – 9810 Nazareth