Agristo Wielsbeke

persoonlijke hygiëne hygiënesluis handhygiëne unit HKD XL handwasgoot hekwerk draaikruis BoonsFIS

Agristo is een wereldspeler in de ontwikkeling en productie van diepgevroren aardappelproducten. Kwaliteit, voedselveiligheid en hygiëne zijn voor hen erg belangrijk, zo ook voor hun nieuwe vestiging in Wielsbeke. Na eerdere samenwerkingen in hun bestaande locaties, deden ze opnieuw beroep op de expertise van BOONS FIS.

persoonlijke hygiëne handhygiëne unit HKD XL handwasgoot hekwerk handendroger draaikruis BoonsFIS

Voor hun nieuwe vestiging had Agristo nood aan zekerheid wat betreft de hygiëne tijdens de productie. Hiervoor leverde BOONS FIS een op maat gemaakte hygiënesas. Voor de ingang van de hygiënesas werd er gewerkt met een HDK/XL -SG handzeepstation. Daarna kan men doorgaan naar een WR3 handwasgoot met kraansensor, de handen drogen en de hygiënesas terug verlaten via een HDK/XL-DG handdesinfectiestation. Het verlaten van de productie verloopt eveneens langs deze hygiënesas, namelijk door de twee hiertoe voorziene mechanische tourniquets met wandmontage. Deze uitsplitsing verzekert steeds een vlotte doorgang voor meerdere personen en maakt ongecontroleerde passage onmogelijk. 

Dankzij de nauwe samenwerking tussen BOONS FIS en Agristo kon er voorzien worden in alle noden die de nieuwe vestiging met zich mee bracht. Ook na de opening van de vestiging blijft BOONS FIS verder helpen en meedenken om het volledige proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Daarbovenop leverde BOONS FIS ook twee manshoge tourniquets met toegangsfunctie. Enkel met de vereiste badge is toegang mogelijk. De tourniquet die voor de hygiënesas geplaatst werd, heeft bovendien ook een grote deur met slot. Op deze manier kunnen de nodige werkkarren en andere materialen tot in de productie geraken.

Hygiëne is natuurlijk ook belangrijk in de productie zelf. Om hieraan te kunnen voldoen, leverde BOONS FIS verschillende handwaswasbakken, satellieten, haspels, pistolen, toebehoren, laarzendrogers en spoeltafels. Op deze manier kan ook tijdens de productie steeds aan de hoogste hygiëne-eisen voldaan worden. 

persoonlijke hygiëne hygiënesluis hygiënesas BoonsFIS

Tot slot had Agristo behoefte aan een specifieke reiniger voor hun spiraalvriezer. Samen kwamen we tot een oplossing, namelijk een op maat gemaakte doseerunit. Dankzij deze installatie kan de spiraalvriezer volledig automatisch gereinigd worden. 

Dankzij de vele succesvolle samenwerkingen blijft Agristo een beroep doen op BOONS FIS. Meer nieuws over de recentste verwezenlijkingen volgt!